MC Kilden Danmark
Forside Hvem er vi? Billeder Forbøn Kontakt


Hvem er vi?:


 

Kilden - Kristne Motorcyklister i Danmark, er, som navnet lyder en kristen motorcykelklub med hjemsted i Danmark. Kildens hovedformål er at bringe evangeliet om Jesus Kristus ind i motorcykelmiljøet, ved selv at gå ind i, og være en del af, dette miljø. Dette søges først og fremmest opfyldt, ved at deltage i andre MC-klubbers træf og ved selv at invitere andre til træf.

Vi er med i en paraplyorganisation kaldet European Motorcyclists for Christ (EMC), som består af kristne motorcykelklubber fra det meste af Vesteuropa. Der bliver holdt et EMC-træf en gang om året, og medlemsklubberne fra de forskellige lande skiftes til at arrangere træffet.

Hvert år omkring Pinsen holder vi vores eget Kildetræf og i løbet af vinteren samles vi en weekend til Kuldetræf. Derudover holder vi lokale klubmøder.

Alle, uanset tro eller mangel på samme, er velkommen til at køre sammen med os, og til at komme til vore klubaftener.


BikerBiblen:


 

Biker biblen er vores værktøj i at nå Motorcyklister og fortælle om Jesus.
BikerBibelen uddeles gratis til Motorcyklister når vi kommer ud på træf.

Vi har sammen med de andre danske kristne MC klubber, fået trykt BikerBiblen, men det er ikke gratis og vi samler ind hver år, for at vi kan få flere BikerBibler ud til MC folket i Danmark.


Historie: 

 

 

 

For mange måner siden, nærmere betegnet i pinsen 1988 på Mørkholt Bibelcamping i Danernes land langt mod nord, så MC Kilden, Kristne Motorcyklister - Danmark dagens lys for første gang. Op til denne begivenhedsrige dag, var det sket mange ting.

Tidligere var der gjort forsøg på at starte en kristen MC klub i Danmark. 3 gæve vestjyder havde startet KFUM-K MC, men det blev ikke til andet end de 3. Én af disse tre havde en vision om, at det måtte være muligt at lave en stor landsdækkende MC klub for kristne.

Samtidig, i Århus, gik der en fyr rundt og tænkte de samme ting, uden at han kendte noget til KFUM-K MC.

Så en dag, så ham i Århus en annonce i et kristent blad, hvor der var én der søgte ligesindede til opstart af en kristen MC klub i Danmark. Det var ham fra KFUM-K (ham med visionerne), der havde indrykket den annonce.

Århusianeren svarede straks: "Det vil jeg være med til!" Det samme havde en tredje fyr fra Års i nordjylland svaret - nu var de tre.

Århusianeren og vestjyden mødtes for at lægge en slagplan, og man blev enige om, at mødes på Mørkholt Bibelcamping i pinsen samme år ('88), og så invitere alle dem man kendte der var kristne, og kørte på motorcykel.

Pinsen oprandt, og fra 11 forskellige steder i landet ankom motorcyklister til Mørkholt Bibelcamping. Vestjyden, Århusianeren og Nordjyden var rørte til tårer (mest Nordjyden, han var kommet fra Nordjylland på en MZ150) - skulle visionen endelig få lov at blive til virkelighed? Det var næsten for godt til at være sandt. Men, inden pinsen var omme havde der været stiftende generalforsamling. MC Kilden var en realitet, og havde endda egne vedtægter - sådan næsten ihvertfald. Faktisk var det vedtægterne fra Holy Riders i Norge der blev brugt, men vedtægter var der!

Den første tid var svær, der skete ikke rigtig noget, der kom ikke ret mange nye medlemmer, og håbløsheden sneg sig stille ind hos dem alle. Men, en urokkelig tro på at være hvor Herren ønskede at de skulle være, holdt dem kørende den første sæson. Så kom vinteren, og cyklerne blev staldet op. Med vinteren kom også en journalist der, i Århus, havde set en motorcyklist med et rygmærke der var prydet med et gult kors. Med journalisten kom endnu en journalist, og endnu en, og så kom der en fotograf, og en til fotograf, og et TV-hold, og flere TV-hold. Inden vinteren var omme var Kilden, der på det tidspunkt talte knap 20 medlemmer, landskendt i alle egne af Danernes land (du ved, det der højt mod nord).

Og så gik det stærkt!!! I løbet af det næste års tid, rundede medlemsskaren de 50. Kilden blev inviteret til at deltage i alle mulige arrangementer for at fortælle om det arbejde de stod i. Mange kirker, skoler, ungdomsforeninger og endda mødrehjælpen i Århus blev besøgt. Faktisk blev der besøgt så mange, at man slet ikke kom ud til alle de andre motorcykelklubber med evangeliet - og det var jo egentlig det der var meningen med det hele!

Heldigvis kunne der rådes bod på det, og smarte som de var dengang, kiggede de i et motorcykelblad for at finde ud af hvor man kunne komme til træf. Det kunne man i Nordjylland i Februar, der var et "åbent træf" hvor man ikke behøvede at have en indbydelse for at deltage. Det var lige noget for ildsjælene i Kilden! 3 mand høj drog de en iskold februardag mod nordjylland for at deltage i deres første træf...

Det var noget af en oplevelse! Såsnart man ankom kunne man begynde at gætte sig til - og det var ikke særligt svært - hvad det var for nogen der deltog i de åbne træf. De var store, havde store motorcykler, lange knive o.s.v. Faktisk følte Kildefolket sig noget i undertal, og besluttede at det måske ikke liiige var her man skulle have sin debut (senere hørte de at politiet havde været til træffet om aftenen for at rydde bulen - så måske var det meget godt at de stak halen mellem benene).

Men, grunden var solidt lagt, og det er udelukkende Herrens fortjeneste at der den dag i dag findes noget der hedder MC Kilden i Danernes land (du ved, det der........nå ja, ok), og selv om Herrens veje er uransagelige, så er det vor bøn at Kilden altid må være i stand til at følge dem - uden at skride ud i svingene!

Når man ser på billedet der blev taget af os hin pinse i 1988, må man konstatere at der ikke er nogen af os tilbage i Kilden. Herren har ledt os hver især videre ad andre veje. Men det glæder os at kunne se, at det arbejde vi fik lov at begynde dengang stadig lever i bedste velgående, og vi er Herren evigt taknemmelige for at måtte være Hans redskaber!

Lars
"Århusianeren"

 


Telefon: 31 23 70 17
Mail: info@mckilden.dk